Oferta
BLACHY CZARNE:

ST3S

BLACHY:

45, 55, 40H, H25T, H23JS, 1H18N9T

PŁASKOWNIKI I KWADRATY:

NC6, NC10, WCL, NZ3, N9E, 45, ST5

Opis materiałów
NC6 – na narzędzia i przyrządy do skrawania i cięcia o grubości do 15mm, jak: gwintowniki, narzynki, rozwiertaki, frezy do nacinania pilników, wiertła maszynowe, sprawdziany, matryce do głębokiego tłoczenia na zimno, płyty tnące wykrojników.
Stal o średniej hartowności idużej twardości, o dobrej skrawalności i odporności na ścieranie. Cechują ją mała skłonność do paczenia się i zmiany wymiarów podczas hartowania oraz mała ciągliwość i odporność na odpuszczenie.
NC10 – do wyrobu wykrojników, pierścieni do przeciągania, noży do nożyc, sprawdzianów, przebijaków pracujących na zimno, a także walców kuźniczych do walcowania zębów wideł oraz kowadeł do kucia kos.
Stal o większej ciągliwości, ale mniejszej odporności na ścieranie niż stal nc11; o dużej hartowności, małej skłonności do paczenia się i pękania w czasie hartowania.
NC11 – głównie na narzędzia, od których wymaga się dużej odporności na ścieranie i stałość kształtu przy hartowaniu, jak: ciąganie i pierścienie do przeciągania, wykrojniki, gwintownice do pracy na zimno, noże krążkowe, matryce i stemple do wyciskania.
Stal o bardzo dużej hartowności i bardzo małej skłonności do odkształceń i pęknięć hartowniczych, o dużej odporności na ścieranie, mniej odporna na uderzenia.
NC11LV – na przeciągacze, frezy, obcinaki, rozwiertaki, płyty tnące wykrojników o złożonych kształtach, szczęki do walcowania gwintów na zimno, narzędzia do cięcia papieru, marmuru, tworzyw sztucznych, na gratownice.
Stal o jeszcze większej hartowności i odporności na ścieranie niż stal NC11. Ponadto cechuje ją mała skłonność do odkształceń i pęknięć hartowniczych oraz mała ciągliwość, większa jednak od NC11.
NMV – do wyrobu sprawdzianów i narzędzi pomiarowych, długich gwintowników, narzynek, rozwiertaków, wykrojników, noży talerzowych i tarczowych do papieru, skóry i papierosów, frezów do obróbki drewna, stempli do wyrobu przedmiotów z blach o grubości do 5mm.
Stal o dużej hartowności, średniej odporności na ścieranie i skrawności, bardzo małej skłonności do odkształcania się.
NW1 – na noże jednorodne i bimetalowe do cięcia drewna, papieru, tytoniu i gumy, frezy, wiertła, spirale, piły tarczowe do ciecia metali, piłki do metali, stemple do bicia monet i medali.
Stal o bardzo małej hartowności, bardzo małej wrażliwości na przegrzanie, stal o dużej odporności na ścieranie i trwałości.
NZ3 – na pneumatyczne przebijaki i przecinaki, matryce do pracy na zimno, rolki do prostowania, narzędzia do obróbki drewna, stemple do bicia monet, zagłowniki, gratownice.
Stal o dużej hartowności, o znacznej ciągliwości, zdolności do cięcia, odporności na wstrząsy i uderzenia, przy dość znacznej twardości i średniej odporności na ścieranie. Bardzo odporna na zużycie.
St3S – na konstrukcje spawane powyżej 25mm grubości, nośne i przenoszące obciążenia dynamiczne, jak: słupy obciążone suwnicami, kominy o wysokościach powyżej 30m, maszty, wieże wyciągowe, wyciągi skipowe, słupy trakcji energetycznej wysokiego napięcia. Na korpusy maszyn do przeróbki rud, pomosty znacznie obciążone, belki podsuwnicowe, kabiny i klatki szybowe, koła linowe; na elementy konstrukcji maszyn przenoszące obciążenia statyczne i dynamiczne jak: korpusy, przekładki, bębny i krążki linowe, ramy nośne, części nadwozia. W konstrukcjach dźwignic i urządzeń dźwigowych na elementy bezpośrednio nieobciążone lub obciążone statycznie, jak: pomosty, schody, kabiny sterownicze. Do zbrojenia betonu.
St5 – na średni obciążone części maszyn o wysokich własnościach wytrzymałościowych i twardości, jak: sworznie, czopy, wieszaki sprężyn nośnych, wały, drążki. Nie jest przeznaczone do spawania.
WCL – na formy do odlewania pod ciśnieniem stopów glinu, magnezu i cynku; na bardzo obciążone części pras do wyciskania rur i prętów ze stopów miedzi i metali lekkich.
Stal o dużej hartowności i odporności na odpuszczanie podczas pracy.
WNL do wyrobu średnich i dużych matryc kuźniczych do odkuwania dużych serii. Na części pras do wyciskania prętów i rur ze stopów miedzi i metali lekkich. Stal o dużej ciągliwości i małej wrażliwości na uderzenia i wstrząsy.
1H13 – do wyrobu łopatek turbin parowych, zaworów, pras hydraulicznych, aparatury urządzeń krakingowe, sworzni, nakrętek, części pomp wodnych, nakryć stołowych, sit do przesiewania węgla itp.
Spawalność ograniczona. Dla połączeń silnie obciążonych konieczne podgrzewanie przed spawaniem, po spawaniu wyżarzanie lub ulepszanie cieplne.
2H13 na wały, śruby, dławice, sprężyny i odlewy do pracy pod ciśnieniem. Spawalność ograniczona. Przed spawaniem konieczne podgrzewanie (300 – 400*C), po spawaniu zmiękczanie lub wyżarzanie odprężające. Stal o większej twardości i wytrzymałości niż stal 1H13
1H18N9T – na urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym i azotowym, np. wieże absorpcyjne, wymienniki cieplne, zbiorniki do kwasów; na urządzenia dla przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego, autoklawy, mieszadła, części pomp, m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych; w przemyśle spożywczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących, np. soli.
18G2A – na konstrukcje budowlane, elementy maszyn budowlanych, zbiorników spawalnych, wagonów, rurociągów wysokociśnieniowych o dużych średnicach.
18H2N2 – na części o dużych wymiarach, o bardzo dużej wytrzymałości i ciągliwości rdzenia, jak; najbardziej obciążone koła zębate, przekładnie pracujące przy wysokich obrotach, koła talerzowe, sworznie podlegające zmiennym obciążeniom.
Stal do nawęglania. Nie nadaje się do spawania.
18HGM – na części wysokoobciążone o dużej wytrzymałości rdzenia, jak koła zębate, wałki skrzyni biegów
Stal do nawęglania. Spawać można przed nawęglaniem, po uprzednim podgrzaniu.
16HG – na części o mniejszych wymiarach (do śr. 30mm.) , o większej (niż 15H i 16H) wytrzymałości rdzenia, jak: wałki rozrządcze, koła zębate, sworznie, itp. detale podlegające ścieraniu.
Stal do nawęglania. Spawać można przed nawęglaniem.
15HN – na części o średnicy 30 – 50mm, o dużej wytrzymałości i ciągliwości rdzenia, jak koła zębate, przekładnie zębate, wały itp. części podlegające zmiennym obciążeniom.
Stal do nawęglania. Spawać można przed nawęglaniem, po uprzednim podgrzaniu.
40H – na części o grubości do 40mm, jak silnie obciążone wały, tuleje, osie, przekładnie zębate.
Stal do ulepszania, o średniej hartowności. Trudno spawalna. Przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu obróbka cieplna.
45 – na średnio obciążone części maszyn, jak wrzeciona, wały wykorbione, niehartowne koła zębate, wały silników elektrycznych, noże zwykle, korkociągi, piasty do kół, łopaty. Wyroby mogą być hartowane powierzchniowo uzyskując twardość 50 -60 HRC.
Trudno spawalna.
50HS - na silnie obciążone sprężyny o wytrzymałości RM do 1500 MPa, zwłaszcza na resory i sprężyny pojazdów mechanicznych silnie obciążone.
55 – na części o dużej odporności na ścieranie, jak: niehartowne koła zębate, zębatki, ślimaki, czopy korbowe, części pras i tokarek, wały korbowe i mimośrodowe do łamaczy, noże do sieczkarń, noże do papieru; na mało obciążone części pojazdów mechanicznych, jak wały, osie, korbowody. Wyroby mogą być hartowane powierzchniowo. Osiągane twardości 52 – 62 HRC.
Nie nadaje się do spawania.
H25T – na części pieców przemysłowych mało obciążonych mechanicznie, jak: płyty denne, szyny, mufle, ruszty, tygle do kąpieli ołowianych, skrzynki do nawęglania, osłony termopar, części aparatury do destylacji siarki.
Przed i podczas spawania wymagane podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temperaturze 750 – 800*C, po czym studzenie w powietrzu. Stal odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.
ŁH15 - głównie na kulki, pierścienie, wałki i tarcze do grubości 30mm.
N9E - do wyrobu przebijaków, gwintowników, przebijaków do ciągadeł, matryc do pracy na zimno, narzędzi do obróbki drewna, do obróbki wiórowej metali. Na wyrobu o większych wymaganiach jakościowych.
SW7M – na narzędzia narażone na skręcanie do obróbki materiałów o wytrzymałości powyżej 830 MPa, jak wiertła spiralne, narzędzia do nacinania gwintów, rozwiertaki.
Najpowszechniej stosowana stal szybkotnąca, o dobrej ciągliwości, udarności i odporności na ścieranie.
H17N2 - do wyrobu urządzeń obciążonych mechanicznie, stosowanych w przemysle mleczarskim, papierniczym, urządzeń do produkcji drożdży, krochmalu; na części maszyn pracujące w wodzie morskiej, jak części pomp, ślimaki. Spawanie nie zalecane.
Tel.:/Fax +48 52 581 42 45
Tel.:/Fax +48 52 581 38 89
e-mail: biuro@as-2.pl
Tel.: +48 52 581 43 98
Tel.: +48 52 581 38 37
AS-2 Deba Wiesław
ul. Mrotecka 1
magazyn - ul. Karnowo 1a
89-100 Nakło Nad Notecią
© 2010 AS-2, wszelkie prawa zastrzeżone
monde